Rodinné právo

  • zastupování v rozvodovém řízení  - sporný i nesporný rozvod
  • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu
  • zúžení společného jmění manželů
  • zastupování v řízeních o svěření dítěte do péče a úpravě styku, před i po rozvodu
  • výživné