Občanské právo

  • Zatupování v soudním řízení ve věcech občanskoprávních, včetně řízení exekučního, vymáhání pohledávek, podávání žalobních návrhů, opravných prostředků apod.
  • Poradenství v oblasti správy nemovitostí, sepisování smluv – kupních, darovacích, nájemních apod.
  • Zastupování v řízení před Katastrálním úřadem
  • Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů
  • Poradenství v oblasti věcných břemen a zástavních práv
  • Zajištění závazků, včetně poskytování advokátní úschovy
  • Zastupování při jednání s protistranou, mimosoudní řešení vymáhání pohledávek