Odměna

  • odměnu za poskytování právních služeb, lze určit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze a složitosti požadovaných služeb a pokynů klienta. Naším cílem je, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a náročnosti daných služeb.


Odměna se určuje zejména:

  • na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
  • na základě individuální dohody s klientem, tzv. smluvní odměna, jako odměna:
  • hodinová
  • fixní (pevnou částkou) za vyřízení konkrétní záležitosti
  • paušální (doporučuje se při dlouhodobější spolupráci, pevná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost věci)