Obchodní právo

  • Obchodní závazkové vztahy – sepsání a připomínkování smluv v oblasti obchodního zákona
  • Zakládání obchodních společností a družstev a změny v nich tzv. „na klíč“, tj. včetně zajištění notářských služeb, jednání před živnostenským úřadem až po řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • Zastupování v soudním řízení ve věcech obchodněprávních
  • Odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení a odpovědnost za vady