Pracovní právo

  • kompletní řešení vztahů a sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
  • poradenství v oblasti uzavírání a ukončení pracovněprávních vztahů, včetně okamžitého zrušení pracovního poměru, jeho platnosti či neplatnosti, nároky z nich vyplývající
  • právní poradenství v oblasti nároků z odpovědnosti za škodu
  • právní poradenství v oblasti odměňování v pracovněprávních vztazích
  • problematika konkurenčních doložek